پنج شنبه ٢٦ تير ١٣٩٩ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > مقالات 
 
 

مقالات چاپ شده مرکز

 

 

 

ردیف

عنوان مقاله

نام نویسنده اول

عنوان مجله

سال انتشار

1

مقایسه اثر ونلافاکسین و متیل فندیت در درمان اختلال کمبود توجه- بیش فعالی در کودکان

دکتر فریبا عربگل

طبیب شرق

1387

2

بررسی میزان آگاهی نگرش مدیران سلامت از مدیریت نظام سلامت

دکتر افسانه رزقی

مدیریت سلامت

1387

3

A Persian translation of the Stured Clinical Interview for Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition: Psychometric properties

دکتر رزیتا داوری آشتیانی

Comprehensive

Psychiatry

2009

4

بررسی رابطه سبک والدینی با رفتار اجتماعی به وبژه مبتنی بر احترام به قانون در کودکان

دکتر مسعود جان بزرگی

پژوهنده

1387

5

روایی نسخه فارسی مصاحبه ساختار یافته تشخیصی برای اختلال های محور Iدر DSMIV (SCID-I)

دکتر یوسف سمنانی

پایش

1386

6

Non-affective Acute Remitting Psychosis: a Preliminary report from Iran

دکتر رزیتا داوری آشتیانی

Acta psychiatr  scand

2006

7

مقایسه بیلی روبین در اسکیزوفرنیا و اختلال خلقی دو قطبی نوع یک

دکتر یوسف سمنانی

روانپزشکی و روانشناسی بالینی

1388

8

اختلالات روانپزشکی و سطح عملکرد در فرزندان مبتلا به بیماری دوقطبی

 

دکتر فریبا عربگل

پزشکی هرمزگان

1388

9

مقایسه اثر بخشی بوسپیرون و متیل فندیت در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی کم توجهی

دکتر رزیتا داوری آشتیانی

روانپزشکی و روانشناسی بالینی

1388

10

A Randornized Open Label Comparison of the Effects of Risperidone and Halpperidol on Sexual Function

دکتر نرگس بیرقی

Iranian Journal

 Of Psychiatryand

Behavioral

Sciences

1388

11

Alteration of serum bilirubin level in schizophrenia

دکتر یوسف سمنانی

International journal of Psychiatry in Clinical Practice

2010

12

 تأثیر درمان با آرامش سازی پیشروند  عضلانی در بهبود علایم بالینی مبتلایانبه سندرم اختلال عمل دردناک عضلات جونده

دکتر علیرضا ظهیرالدین

دندانپزشکی

1387

13

Providing emotional Stability through relaxation training

دکتر علیرضا ظهیرالدین

Eastern

Mediterranean

Health Journal

2009

14

Comorbidity of Factitious DisorderAnd Intellectual Disability: A CaseReport

 

دکتر علیرضا ظهیرالدین

Iranian Journal

Of

Psychiatry and

Behavioral

Sciences

2009

15

گزارش دو مورد تشدید علائم اسکیزوفرنیا

بدنبال مصرف متذونیدازول

دکتر علیرضا ظهیرالدین

فصلنامه دانش

میکروب شناسی

1388

16

گزارش یک مورد نادر هیپومانیای ناشی از ریسپریدون و اولانزاپین

دکتر علیرضا ظهیرالدین

ارمغان دانش

1385

17

بررسی میزان هوش هیجانی در  دانشجویان سال چهارم رشته های

مختلف دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال    1387-1388

 

دکتر علیرضا ظهیرالدین

پژوهنده

1389

18

Providing emotional Stabilitythrough relaxation training

دکتر جمال شمس

Eastern Mediterranean Health Journal

2009

19

Validation of Addenbrooke’sCognitive Examination (ACE)

In a Persian- SpeakingPopulation

دکتر جمال شمس

Dementia and

Geriatric CognitiveDisorders

2009

20

Effects of Papaver rhoeasExtract on the DevelopmentAnd Expression of Tolerance toMorphine- Induced LocomotorsActivity in Mice

دکتر جمال شمس

Informal healthcare

2007

21

GABA receptors Within theventral tegmental area areinvolved in the expression andacquisition of morphineinduced place preference inmorphine – sensitized rats

 

دکتر جمال شمس

Pharmacology, Biochemistry and Behavior

2009

22

Therapeutic Effect of methadone on Improving Symptoms of Depression in prisoners with a History of Substance Misuse

دکتر علیرضا ظهیرالدین

Iranian Journal

OfPsychiatry andBehavioralSciences

2009

23

A Study on Psycho-Social Factors Related to Children’s Suicide

طاهره ثقه الاسلام و دکتر علیرضا ظهیرالدین

Iranian Red Crescent Medical Journal

2009

24

Catatonia Development in aSchizoaffective Patientfollowing ElectroconvulsiveTherapy

دکتر جمال شمس

Iranian Journal

Of Psychiatry and

BehavioralSciences

1388

25

Relationship between Violence during Pregnancy and Postpartum Depression

 

ماهرخ دولتیان و دکتر جمال شمس

Iranian Red Crescent Medical Journal

2009

26

اثر حساسیت زدایی حرکتی بر ختلال استرس پس از سانحه

دکتر علیرضا

ظهیرالدین

پژوهنده

1390

27

بررسی شیوع خشونت خانگی و نقش آن بر حیطه های سلامت روان

ماهرخ دولتیان

دکتر علیرضا ظهیرالدین

پژوهنده

1390

28

گروه درمانی چند بعدی اختلال وسواسی- اجباری

خانم سپیده راجزی اصفهانی

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران

1390

29

پایایی و روایی نخسه فارسی مقیاس وسواسی- اجباری ییل براون

خانم سپیده راجزی اصفهانی

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران

1390

30

گروه درمانی چندبعدي اختلال وسواسی- اجباري

مسعود جان بزرگی

روانپزشکی وروانشناسی بالینی ایران

1390

31

پايايي و روايي نسخه فارسي مقياس وسواسي- اجباري ييل- براون

مسعود جان بزرگی

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران

1390

32

بررسی شیوع خشونت خانگی و نقش آن بر حیطه های سلامت روان

ماهرخ دولتیان

پژوهنده

1390

33

بررسی روند تغییرات وزن در بیماران بستری در بخش روانپزشکی بیمارستان امام حسین (ع)

دکتر علیرضا ظهیرالدین

پژوهش در پزشکی

1391

34

نیاز سنجی آموزشی از دستیاران روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در زمینه خودکشی: یک پژوهش کیفی

دکتر سید مهدی صمیمی اردستانی

علوم رفتاری اصفهان

1391

35

همبستگی رضایتمندی بیمار از فرآیند درمان با هوش هیجانی روانپزشک

دکتر علیرضا ظهیرالدین

پژوهنده

1391

36

بررسي ميزان افسردگي در کودکان مبتلا به صرع مراجعه کننده به درمانگاه

مغز و اعصاب بيمارستان کودکان مفيد

دکتر علیرضا ظهیرالدین

پژوهنده

1391

37

بررسي تاثير درمان كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر خودكارآمدي زنان مبتلا به كمر درد مزمن

سمیرا معصومیان

پژوهش در پزشکی

1392

38

Determination of the Satisfaction of Patients and Therapists (2nd, 3rd, and 4th-Year Psychiatric Residents of Shahid Beheshti University) with Psychotherapy

فرزانه ردایی

American Journal of Life Science Researches

2014

39

A Pilot Study of Managing Depression and Controlling

Smoking

طاهره ثقه الاسلام

International Medical Journal PSYCHOLOGICAL MEDICINE

2014

40

 

Borna disease virus (BDV) infection in psychiatric patients and healthy controls in Iran

الهام مظاهری تهرانی

Virology Journal

2014

41

بررسي ضرورت ارزيابي سلامت جنسي زنان و موانع آن توسط كاركنان بهداشتي و درماني در مراجعين به بيمارستانها و مراكز بهداشتي درماني تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

گیتی ازگلی

پژوهنده

1393

42

مقايسه راهبردهای تنظيم هيجانی در افراد مبتلا به اختلال وسواس- اجبار و سوئ مصرف کنندگان مواد

دکتر علیرضا ظهیرالدین

پژوهنده

1393

 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
مركز تحقيقات علوم رفتاي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - خيابان شهيد  مدني-  بيمارستان امام حسين (ع) ساختمان  روانپزشكي طبقه 4

تلفن : 021- 77553034-77553074
پست الکترونیک : bsrc.sbmu.@gmail.com

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.