پنج شنبه ٢٦ تير ١٣٩٩ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > فعالیتهای پژوهشی > طرحهاي پايان يافته 
 
 

 

طرحهای پایان یافته

 

 

ردیف

عنوان طرح

مجری طرح

مقاله

1

بررسی هوش هیجانی در دانشجویان سال چهارم رشته های مختلف دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

دکتر علیرضا ظهیرالدین

2

بررسی عوامل مرتبط با ترس در بیماران تحت درمان با الکتروشوک در بخش های روانپزشکی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

خانم فرحدخت رنجبر

3

تدوین پروتکل درمان مسمومیت با متانول

 

دکتر حسین حسنیان مقدم

4

تهیه و تدوین برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات علوم رفتاری

 

دکتر علیرضا ظهیرالدین

5

مقایسه اثر بخشی ریسپریدون و متیل فندیت در کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه بیش فعالی در سنین قبل از مدرسه

 

دکتر فریبا عربگل

6

مقایسه فراوانی علائم و اختلالات روانپزشکی در فرزندان مبتلایان به بیماری دوقطبی با گروه کنترل

 

دکتر فریبا عربگل

7

اعتبار و رواسازی مقیاس وسواس اجباری ییل براون (Y-BOCS)

 

دکتر سپیده راجزی اصفهانی

8

ترجمه و اعتیار یابی آزمون معاینه شناختی ادنبروک (ACE) در جمعیت فارسی زبان

 

دکتر حمیدرضا پوراعتماد

9

مقایسه اثر بخشی بوسپیرون و متیل فنیدیت (استیمدیت) در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال کم توجهی و بیش فعالی

 

دکتر رزیتا داوری آشتیانی

10

بررسی شیوع و علل خشونت خانگی و تأثیر آن بر سلامت روان در زنان مراجعه کننده به درمانگاههای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

خانم ماهرخ دولتیان

11

تأثیر درمان با آرامش سازی پیشروند عضلانی (PMR) در بهبود علائم بالینی مبتلایان به سندرم اختلال عمل دردناک عضلات جونده. (MPDS)

 

دکتر علیرضا ظهیرالدین

12

بررسی تأثیر گروه درمانی شناختی - رفتاری (CBT) بر اختلال وسواس اجباری (OCD)

 

خانم سپیده راجزی اصفهانی

13

نیاز سنجی آموزشی از دستیاران روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در زمینه خود کشی

 

دکتر سید مهدی صمیمی اردستانی

14

بررسی اثر تغییر داروی رسیپیریدون به هالوپریدول بر عملکرد جنسی و سطح سرمی پرولاکتین در بیماران روانپزشکی مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین(ع) و آیت الله طالقانی

 

دکتر نرگس بیرقی

15

استاندارد سازی تست هوش هیجانی بر روی زنان شاغل تهران

زهرا قیدر

16

بررسی EQ در دانشجویان علوم انسانی دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر علیرضا ظهیرالدین

17

بررسی EQ در دانشجویان رشته مهندسی دانشگاه علم و فرهنگ

 

دکتر علیرضا ظهیرالدین

18

بررسی مقایسه ای اضطراب در کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان مراجعه کننده به موسسه محک در سال 1388 با کودکان و نوجوانان سالم

خانم مهدیه عطری فرد

19

اثر بخشی آموزش مهارت های مطالعه بر بهبود مهارت ها و عادات مطالعه و کاهش اضطراب امتحان دانشجویان پزشکی

خانم مژگان آگاه هریس

20

بررسی تأثیر (PUFA) به عنوان درمان تکمیلی با متیل فنیدیت (ریتالین) در کودکان و نوجوانان مبتلا به بیش فعالی- کم توجهی در یک مطالعه دوسرکور تصادفی کنترل دارونما

دکتر مرضیه عصاره

21

بررسی اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا کمردرد

دکتر نوشین صدیق

 

22

بررسی میزان فراوانی نسبی مانیای تک قطبی در بیماران بستری در بخش های روانپزشکی و خصوصیات همراه: مطالعه چند مرکزه در ایران

دکتر فاطمه خدایی فر

23

 

بررسی شیوع علائم اختلال بیش فعالی و کمبود توجه (ADHD) بالغین در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دکتر فریبا عربگل

24

بررسی تأثیر گاباپانتین بعنوان درمان تکمیلی در کودکان بستری مبتلا به اختلال دو قطبی در یک مطالعه دوسرکور تصادفی دارونما

دکتر رزیتا داروی آشتیانی

 

25

بررسی اثر درمانی EMDR بر افرادیکه دچار PTSD هستند

دکتر علیرضا ظهیرالدین

 

26

بررسی اثر بخشی و هزینه اثر بخشی خدمات پس از ترخیص از بیمارستان توسط پرستار کارشناس بهداشت روانی و تماس تلفنی به بیماران شدید و مزمن روانپزشکی در دفعات عود منجر به بستری

دکتر سید کاظم ملکوتی

27

اصلاح مولفه های سبک زندگی در مقایسه با آموزش مهارتهای حل مسئله و مقابله در مدیریت نمایه های ترکیب بدنی و رفتارهای غذا خوردن زنان دارای اضافه وزن و چاقی

خانم مژگان آگاه هریس

28

اثر بخشی مداخله رفتاری و ذهن آگاهی و پذیرش بی قید و شرط بر بهبود تصویر بدنی منفی و روان بنه خود درمیان دانشجویان

خانم آزاده زمزمی

29

کار آمد راه حل رژیم بک در برابر درمانگزی مبتنی بر مهارتهای حل مسئله و راهبردهای مقابله ای در کاهش شاخص توده بدنی و بهبود سبک زندگی کارآمد وزن

دکتر مسعود جان بزرگی

30

بررسی شیوع علایم ADHD در دستیاران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر علیرضا ظهیرالدین

 

31

بررسی مراجعه و درمانهای جانبی در مراجعه کنندگان به درمانگاه روانپزشکی بیمارستان امام حسین(ع)

دکتر سید مهدی صمیمی اردستانی

 

32

تهیه و ساخت پرسشنامه هوش هیجانی کودکان

خانم زهرا قیدر

33

مقایسه اثر بخشی مداخله رفتاری و تغذیه ای با مداخله شناختی بک در کنترل وزن و بهبود نیمرخ چربی، بهزیستی و کیفیت زندگی مرتبط با چاقی زنان دارای اضافه وزن و چاقی

دکتر احمد علی پور

34

تصویر برداری علایم روانپزشکی

دکتر ارشیا کیانی

35

تعیین سهم تاب آوری و خودکار آمدی در کیفیت زندگی بیماران میتلا به درد مزمن

دکتر عباس حق پرست

36

اثر بخشی درمان میان فردی بر کاهش افسردگی و اصلاح سبک های مقابله ای دانشجویان دختر مبتلا به افسردگی

خانم ندا گلچین

 

37

سنجش ویژگیهای سایکومتری پرسشنامه کانرز بزرگسالان

دکتر فریبا عربگل

 

38

بررسی روایی و پایائی پرسشنامه کانرز بزرگسالان (نسخه فارسی)

دکتر فریبا عربگل

 

39

مقایسه نگرش دستیاران تخصصی غیر روانپزشکی نسبت به بیماران روانپزشکی در بیمارستانهای با و بدون واحد روانپزشکی و واحد رابط- مشاور

دکتر نیلوفر مهدوی هزاوه

 

40

بررسی تغییرات وزن در بیماران بستری در بخش روانپزشکی بیمارستان امام حسین(ع) در سال 88-87

دکتر علیرضا ظهیرالدین

 

41

تهیه بسته آموزشی جهت بیماران مبتلا به شخصیت مرزی

دکتر منا کروندی

 

42

بررسی رابطه شدت فازهای مانیا و مختلط اختلال دوقطبی با شدت علائم وسواسی –جبری در هم ابتلایی این دو اختلال

دکتر نیلوفر مهدوی هزاوه

 

43

بررسی عوامل موثر روانی –جنسی در ازدواج به وصال نرسیده در 20 مورد زوج مراجعه کننده جهت درمانهای سرپایی- مطالعه کیفی

دکتر نرگس بیرقی

 

44

مقایسه ارزیابی تلفنی و حضوری عوارض دارویی ناشی از آنتی سایکوتیک ها و داروهای تثبیت کننده خلق در بیماران اختلال خلقی دوقطبی

دکتر یوسف سمنانی

 

45

آموزش روان شناختی خانواده بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی (تهیه بسته آموزشی و تعیین قابلیت اجرا)

دکتر منا اسلامی

 

46

اثربخشی درمان ذهن آگاهی بربیماران مبتلا به میگرن

سمیرا معصومیان

47

تاثیر درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارآمدی زنان مبتلا به کمر درد مزمن

سمیرا معصومیان

48

بررسی میزان هیجان ابراز شده، سبک های مقابله با استرس و هم وابستگی در خانواده بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری و عملی و وابسته به مواد در مقایسه با گروه گواه

سپیده راجزی اصفهانی

49

تاثیر درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی برشدت درد , ترس از آسیب، استرس بیماران مبتلا به کمر درد مزمن

سمیرا معصومیان

50

رابطه انواع اختلالات شخصیت با شدت آسیب ناشی از اعتیاد در مردان وابسته به مواد ایرانی

سپیده راجزی اصفهانی

51

تاثير آموزش بر نامه کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي(MBSR) و يوگاي هوشيارانه به شيوه گروهي بر افسردگي و اضطراب ، استرس ، خستگي رواني و کيفيت زندگي در بيماران مبتلا به ام اس

سپیده راجزی اصفهانی

52

 

مقایسه اثربخشی دو روش درمان شناختی رفتاری و درمان رهایی از هیجان در کاهش قندخون بیماران دیابتی و افزایش امید به زندگی

دکتر علیرضا ظهیرالدین

 

53

تاثیر آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBRS) و یوگای هوشیارانه به شیوه گروهی بر افسردگی، اضطراب، استرس پاسخ رفتاری به خشم و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به فشار خون بالا

دکتر علیرضا ظهیرالدین

 

54

تاثیر آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBRS) و یوگای هوشیارانه به شیوه گروهی بر افسردگی، اضطراب ، استرس شغلی، فرسودگی شغلی و بهزیستی روانی در پرستاران شاغل در بیمارستان امام حسین (ع)

دکتر علیرضا ظهیرالدین

55

بررسي مقايسه اي سلامت روانشناختي و مشكلات خواب كاركنان نوبت كار و روزكار پالايشگاه گاز پارسيان

سپیده راجزی اصفهانی

 

56

اثر بخشی بسته آموزشی در میزان اگاهی والدین و کودکان از کودک آزاری

زهرا قیدر

 

57

مقایسه عملکرد جنسی زنان استفاده کننده از قرصهای خوراکی جلوگیری از بارداری با زنان استفاده کننده از آمپول سیکلوفم ،مراجعه کننده به مراکز بهداشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شهر تهران سال 1392

زهره شیخان

 

58

بررسی همبستگی تصویر ذهنی از خود و هوش هیجانی بااختلالات عملکرد جنسی در زنان مراجعه‌کننده به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی

منیژه سادات خرم آبادی

59

بررسی سبک فرزندپروری والدین مبتلا به اختلال بیش فعالی کم توجهی دارای فرزند بیش فعال کم توجه و مقایسه آن با والدین سالم دارای فرزند بیش فعال کم توجه

مژگان خادمی

 

60

مقایسه توانایی حل مسئله و برنامه ریزی و سرعت پردازش اطلاعات در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و افراد غیر مبتلا با توجه به سطح افسردگی، اضطراب و استرس آنها

دکتر جمال شمس

 

61

کار آزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور برای بررسی تاثیر اضافه کردن توپیرامات (در مقایسه با پلاسبو) در کاهش علائم ترک مواد شبه تریاک در بیماران وابسته به این مواد-مطالعه مقدماتی

دکتر حنیف صادقی

62

مقايسه اثر بخشيeffectiveness)) آموزش بوسيله نوروفيدبك و درمان دارويي توسط متيل فنديت در علائم اختلال بيش فعالي و كمبود توجهADHD

دکتر رزیتا داوری آشتیانی

 

63

بررسی تاثیر انجام مشاوره ترک سیگار بر روی میزان ترك سيگار و شدت وابستگي درمقایسه با اقدامات درمانی معمول در بیماران بستری در بخش قلب: كارازمايي كنترل شده تصادفي

دکتر فاطمه خدایی فر

64

بررسی شیوع اختلال بیش فعالی-کم توجهی در کودکان مبتلا به صرع مراجعه کننده به درمانگاه مغز و اعصاب بیمارستان مفید

دکتر سپیده راجزی اصفهانی

65

بررسی تاثیر آموزش فرزند پروری به روش تربیت سازنده بر علایم اختلال بیش فعالی- کم توجهی در کودکان سن پیش از دبستان

دکتر مژگان خادمی

 

66

بررسي ميزان شیوع اختلالات خواب در کودکان 6 - 4 ساله و تاثير مشاوره با مادر ، در مراجعين به مراکز بهداشتي ـ درماني تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي مادر ، در مراجعين به مراکز بهداشتي ـ درماني تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي سال 1389

خانم زهره شیخان

67

بررسی عوامل موثر روانی –جنسی در ازدواج به وصال نرسیده در 20 مورد زوج مراجعه کننده جهت درمان های سرپایی –مطالعه كيفي

دکتر نرگس بیرقی

 

68

مقایسه اثر داروی ریسپریدون با آریپیپرازول در درمان علایم بیش فعالی کم توجهی کودکان زیر 6 سال مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی اطفال بیمارستان امام حسین (ع).

دکتر کتایون رازجویان

 

69

بررسی اثر آموزش روان شناختی در میزان افسردگی و فشار روانی در خانواده بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی

دکتر سارا آیتی

 

70

مقایسه سرشت خلقی و ابعاد شخصیتی در بیماران خلقی بستری با سابقه خودکشی و بدون آن

دکتر علیرضا محتشم الشریعه

 

71

بررسي اثر اموزش روان شناختي درميزان علايم باليني بيماران مبتلا به اختلال شخصيت مرزي

دکتر فاطمه شایگان شریف

 

72

اثر نور پلاریزه با طیف کامل نور مرئی در درمان افسردگی دوقطبی

آقای پویا مظاهری نظری فر

 

73

بررسی نقش طول موجهای مختلف نور پیوسته در درمان افسردگی اساسی

آقای پویا مظاهری نظری فر

 

74

بررسی میزان فراوانی اختلال وسواسی جبری در بیماران دچار درد مزمن با منشأ ارگانیک

دکتر جمال شمس

 

75

بررسی میزان افسردگی، اضطراب، کیفیت زندگی و استرس در مراقبین بیماران تحت درمان دیالیز صفاقی، دیالیز خونی و پیوند کلیه در بیمارستان مدرس

دکترطاهره کرمانی رنجبر

 

76

بررسی میزان افسردگی در کودکان مبتلا به صرع مراجعه کننده به درمانگاه مغز و اعصاب بیمارستان مفید در سال 1389

دکتر علیرضا ظهیرالدین

 

77

بررسی تاثیر هیپنوتیزم بر کاهش تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان پستان

دکتر رضا کریم زاده نعیم

 

78

بررسی نقش طول موجهای مختلف نور پیوسته در درمان افسردگی دوقطبی

آقای پویا مظاهری نظری فر

 

79

بررسی علل مرگ و میر در بین پزشکان، دندان پزشکان و دارو سازان در شهر تهران در عرض ده سال

دکتر علیرضا ظهیرالدین

 

80

بررسی حساسیت در برابر محرکهای مرتبط با درد در مبتلایان به اختلال وسواس فکری-عملی

دکتر جمال شمس

 

81

طراحی برنامه عملیاتی و تدوین مواد آموزشی برای پیشگیری از سوء مصرف مواددر محیط های ورزشی و ورزشکاران(اجرای آزمایشی ،ارزشیابی و بازبینی برنامه)

دکتر طاهره کرمانی رنجبر

 

82

بررسي رابطه مولفه هاي رواني ـ جنسي با طلاق در زوجهاي مراجعه كننده به مجتمع‌هاي قضايي خانواده

آقای اکبر بلوردی

 

83

بررسی نقش طول موجهای مختلف نور پیوسته در درمان افسردگی دوقطبی

آقای پویا مظاهری نظری فر

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
مركز تحقيقات علوم رفتاي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - خيابان شهيد  مدني-  بيمارستان امام حسين (ع) ساختمان  روانپزشكي طبقه 4

تلفن : 021- 77553034-77553074
پست الکترونیک : bsrc.sbmu.@gmail.com

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.