آدرس: تهران- خیابان شهید مدنی بیمارستان امام حسین (ع) ساختمان روانپزشکی طبقه 4

تلفکس: 77553074

کد پستی: 1617763141

ایمیل: bsrc.sbmu@gmail.com

فایل‌ها