ردیف

نام کتاب

نام نویسنده یا مترجم


سال نشر

جلد کتاب

1

آنتی بیوتیک ها در روانپزشکی

دکتر پروین دیباج نیا و دکتر علیرضا ظهیرالدین

1387

 

2

علایم در روانپزشکی

دکتر علیرضا ظهیرالدین و دکتر نیلوفر مهدوی هزاوه و دکتر پروین دیباج نیا

1387

3

مشلات روان شناختی ناشنوایان

دکتر پروین دیباج نیا

1387

4

خلاقیت ندای درون رویای بیرون

خانم زهرا قیدر و وحید فراستی

1389

5

مقاله نویسی علمی

دکتر افسانه زرقی و دکتر علی رمضانخانی و دکتر سید مهدی معززی

1387

6

چگونه از داوری مقالات سربلند بیرون بیاییم؟

ترجمه دکتر یوسف سمنانی و دکتر آیلین آذری یام

1389

7

راهنمای علمی گروه درمانی میدریت استرس برای جوانان

دکتر مسعود جان بزرگی و سپیده راجزی اصفهانی و ناهید نوری

1389

8

مهارتهای مطالعه در دانشگاه

دکتر مسعود جان بزرگی و دکتر فرهاد شقاقی

1389

 

9

روان شناسی صرع کودکان و نوجوانان

دکتر طاهره ثقه الاسلام و دکتر کوروش قره گزلی و دکتر امیدوار رضایی

1390

10

سفر علمی در اعماق اعتیاد

ترجمه و گردآوری: دکتر طاهره ثقه الاسلام

1390

11

اختلال کمبود توجه و بیش فعالی در بزرگسالان

گردآوری: دکتر پروین دیباج نیا

1390

12

طب در روانپزشکی جلد اول

دکتر علیرضا ظهیرالدین و دکتر سایه تدین

1390

13

طب در روانپزشکی جلد دوم

دکتر علیرضا ظهیرالدین و دکتر سایه تدین

1390

14

 

 

 

 

راهنمای مدیریت کنترل خشم

دکتر پروین دیباج نیا و دکتر علیرضا ظهیرالدین

1391

 

15

 

رهنمودهای آموزشی در افراد مبتلا به اختلال کمبود توجه و بیش فعالی

دکتر پروین دیباج نیا

1393

16

پیامدهای روانی آسیب شنیداری

دکتر پروین دیباج نیا و مونا دلاوریان

1394

17

 

دستنامه تشخیص افتراقی DSM-5

 

 

ترجمه: دکتر علیرضا بهرامی

زیر نظر دکتر علیرضا ظهیرالدین

1394

 

18 رواندرمانگر یکپارچه معنوی درک و بیان امر قدسی

ترجمه: دکتر علیرضا ظهیرالدین

          دکتر مسعود جان بزرگی

          دکتر رضا کریم زاده نعیم

1399
19 بازی درمانی و کودک آزاری

ترجمه: دکتر حانیه ظهیرالدین، دکتر زهرا قیدر، دکتر علیرضا ظهیرالدین

1401  
 

 

فایل‌ها