×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1402/02/24 - 10:05
  • بازدید : 374
  • تعداد بازدیدکننده : 356
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
نتایج طرحهای خاتمه یافته مرکز

ترس از خود عامل شناختی مهمی در آسیب¬شناسی اختلال وسواس فکری-جبری می¬باشد

مطابق نتایج این مطالعه پیشنهاد می¬گردد که درمانگران حوزه اختلال وسواس، ترس از خود، به ویژه ترس از خود فاسد را به عنوان عامل مهمی در ارزیابی و درمان اختلال وسواس مورد هدف قرار دهند.

ترس از خود یک سازه شناختی است که به ترس فرد از بودن یا تبدیل شدن به فردی فاسد،آلوده، بد ذات، غیراخلاقی، دیوانه و ... است و شامل سه جنبه ترس از فاسد شدن خود، ترس از بدشکل شدن خود و ترس از مقصر بودن خود است. ترس از خود نقش مهمی در شروع و تداوم اختلال وسواس، نشانگان آن و شدت اختلال دارد. بنابراین، وجود یک ابزار معتبر برای سنجش ترس از خود که به عنوان هسته شناختی اختلال وسواس نیز شناخته می شود، ضروری به نظر می­رسد. نتایج این مطالعه نشان داد که پرسشنامه چندبعدی ترس از خود داری سه جنبه ترس از فاسد شدن خود، ترس از بدشکل شدن خود و ترس از مقصر بودن خود بود و این پرسشنامه برای سنجش ترس از خود در افراد با اختلال وسواس و افراد عادی در ایران معتبر است. به علاوه نتایج نشان داد که  این سه جنبه ترس از خود عوامل مهمی در نشانگان اختلال وسواس و شدت اختلال در افراد مبتلا با اختلال وسواس و افراد عادی هستند و ترس از خود فاسد شده مهمترین نقش را در این زمینه داشت. مطابق نتایج این مطالعه پیشنهاد می­گردد که درمانگران حوزه اختلال وسواس، ترس از خود، به ویژه ترس از خود فاسد را به عنوان عامل مهمی در ارزیابی و درمان اختلال وسواس مورد هدف قرار دهند.

  • گروه خبری : گروه های مطالب,عمومی,حمایت مالی,آرشیو
  • گروه خبری : 126748
کلمات کلیدی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

تنظیمات قالب