×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1402/02/24 - 09:29
  • بازدید : 305
  • تعداد بازدیدکننده : 289
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
نتایج طرحهای خاتمه یافته مرکز

تفکر ولع عامل شناختی مهمی در مصرف الکل و سیگار و استفاده زیاد از رسانه¬های اجتماعی می¬باشد

تفکر ولع توجه ویژه ای داشته باشند و بکارگیری درمان فراشناختی ولز که می¬تواند در زمینه کاهش تفکر ولع موثر باشدف پبشنهاد می گردد.

تفکر ولع یک سازه نوظهور و به عنوان یک فرآیند شناختی آگاهانه و داوطلبانه با جهت گیری پیشینه تصاویر، اطلاعات و خاطرات مربوط به تجربه مثبت مربوط به هدف شناخته می­شود. تفکر ولع نقش مهمی در شروع و تداوم رفتارهای اعتیادی از جمله مصرف الکل و سیگار و وابستگی به آنها و همچنین استفاده مزمن از رسانه های اجتماعی دارد. بنابراین، بررسی آن در چنین افرادی ضروری به نظر می­رسد. نتایج این مطالعه نشان داد که تفکر ولع می تواند اثرات منفی عاطفه منفی، تکانشگری و سرکوب فکر بر ولع و استفاده مشکل ساز از الکل، سیگار و رسانه­های اجتماعی را تشدید کند و تفکر ولع به عنوان یک مکانیسم زیربنایی، نقش محوری مهمی در افزایش ولع و مطعاقبا افزایش استفاده مشکل ساز از الکل، سیگار و رسانه­های اجتماعی دارد. بنابراین، پیشنهاد می­گردد که درمانگران حوزه اعتیاد، هنگام ارزیابی و درمان افراد با مصرف الکل و سیگار و همچنین افرادی که تمام وقت خود را بصورتی اعتیادگونه صرف رسانه های اجتماعی می­کنند، باید به تفکر ولع توجه ویژه ای داشته باشند و بکارگیری درمان فراشناختی ولز که می­تواند در زمینه کاهش تفکر ولع موثر باشدف پبشنهاد می گردد.

  • گروه خبری : گروه های مطالب,عمومی,حمایت مالی,آرشیو
  • گروه خبری : 126754
کلمات کلیدی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

تنظیمات قالب