×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

لاین تحقیقاتی مرکز:

 

1- سلامت روان در گروههای آسیب پذیر

2- سلامت روان در محیطهای شغلی

3- اختلالات روانپزشکی و بیماریهای جسمی

 

عناوین کلی اولویت پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری

 

 1. اختلالات روانپزشکی بزرگسالان
  1. اختلالات خلقی ناشی از ابتلا به کووید 19
  2. اختلالات خلقی
  3. اختلالات اضطرابی ناشی از ابتلا به کووید 19
  4. اختلالات اضطرابی
  5. اختلالات شناختی ناشی از ابتلا به کووید 19
  6. اختلالات شناختی
  7. اختلالات خواب
 2. اختلالات خواب ناشی از ابتلا به کووید 19
 3. تغییرات سلامت روان به دنبال ابتلا به کووید 19
 4. سلامت روان
 5. سلامت روان کودکان
 6. اثرات اپیدمی کووید 19 بر سلامت روانی کودکان
 7. اثرات اپیدمی کووید 19 بر کارکردهای شناختی کودکان
 8. اثرات ابتلا به کرونا در بیماران اختلال شخصیت مرزی
 9. اثرات ابتلا به کرونا در بیماران اختلال شخصیت وسواسی
 10. اثرات ابتلا به کرونا در بیماران اختلال شخصیت افسرده
 11. اثرات ابتلا به کرونا در اختلالات وسواس
 12. اثرات ابتلا به کرونا در بیماران افسرده
 13. اختلالات بیش فعالی و کم توجهی در بالغین
 14. اثرات ابتلا به کرونا در کودکان مبتلا به بیش فعالی
 15. اختلالات کم توجهی و بیش فعالی در کودکان
 16. اثرات ابتلا به کرونا در کودکان مبتلا به اوتیسم
 17. اثرات ابتلا به کرونا بر کارکرهای شناختی سالمندان
 18. تغییرات سلامت روان در پرسنل درمانی شاغل در بخش های کرونا
 19. تغییرات سلامت روان درفرزندان پرسنل درمانی شاغل در بخش های کرونا
 20. تغییرات سلامت روان در خانواده ی پرسنل درمانی شاغل در بخش های کرونا
 21. اثرات اپیدمی کرونا بر عملکرد کارمندان
 22. اثرات اپیدمی کرونا بر مشکلات خانوادگی
 23. اثرات اپیدمی کرونا بر روابط دوستانه و فامیلی
 24. اثرات اپیدمی کرونا بر میزان استفاده اینترنت و وابستگی به آن
 25. اثرات اپیدمی کرونا برعملکرد تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان
 26. اثرات اپیدمی کرونا بر بر میزان امیدواری افراد

 

فایل پی دی اف اولویت مرکز

 

تنظیمات قالب