×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

دکتر جمال شمس

مرتبه علمی: استاد تمام

رئیس مرکز تحقیقات علوم رفتاری

دارای مدرک  تخصص روانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشند. ایشان عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مشاور سابق علمی بهداشت روان دانشگاه، مدیر مرکز توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رئیس مجموعه روانپزشکی بیمارستان امام حسین(ع)

تلفن تماس: 77551023- 77553074

آدرس:بیمارستان امام حسین ساختمان روانپزشکی و مرکز تحقیقات علوم رفتاری

ایمیل:J_shams@scmu.ac.ir

برای دیدن رزومه کلیک کنیدلیست اخبار صفحه :1
    تنظیمات قالب