×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

دکترعلیرضا ظهیرالدین

مرتبه علمی : استاد تمام

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دارای مدرک  تخصص روانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشند.  ایشان عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو هیئت بورد روانپزشکی، عضو کمیته اخلاق انجمن روانپزشکان ایران، کارشناس سازمان پزشکی قانونی، کارشناس سازمان نظام پزشکی، عضو هیأت تحریریه نشریه گزیده ای از تازه های پزشکی بیماریهای داخلی و کودکان و مدیر مسئول فصلنامه (International Journal of Applied Behavioral Sciences )می باشند.

 

برای دیدن رزومه

تنظیمات قالب