×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

دکتر بهنام منصوری

مرتبه علمی: دانشیار

معاون آموزشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری

دارای مدرک تخصص بیماریهای مغز و اعصاب (نورولوژیست) از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشند، ایشان عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس دفتر بازآموزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مشاور رئیس بیمارستان امام حسین (ع)، رئیس بخش نورولوژی بیمارستان امام حسین(ع) می باشند.

برای دیدن رزومه

تنظیمات قالب